صبحی در افریقا از دید فضا ...

"برای دیدن عکس در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید "

سند املاک و اراضی موروثی کوبا از فضا  نام عکس روز ناسا است .

در اوایل صبح در 25، اکتبر 2012، ماهواره Suomi NPP از روی مرز کوبا و جامائیکا گذشت .
بیش از طوفان شنی  املاک و اراضی موروثی  کوبا و جامائیکا ساخته شده است، این تصویر مادون قرمز بسیار دقیق، مناطق همرفت عمیق در اطراف چشم مرکزی را نشان میدهد.
همچنین این تصویر مادون قرمز بسیار دقیق ماهواره ای  تصاویری مرئی مانند سقف ابر، همراه با چراغ های شهر از پورتوریکو و جزایر ویرجین را نشان میدهد .

به نقل از سایت ناسا - لینک مستقیم خبر

مترجم : سهیل خان محمدی

/ 0 نظر / 34 بازدید